Pasintaj N/o:


01/ 02 / 03 /

04 / 05 / 06 /

07 / 08 / 09 /

10 / 11 / 12 /

13 / 14 / 15 /

16 / 17 / 18 /

19 / 20 / 21 /

22 / 23 / 24 /

25 / 26 / 27 /

28 / 29 / 30 /

31 / 32 / 33 /

34 / 35 / 36 /

37 / 38 / 39 /

40 / 41 / 42 /

43/ 44/ 45 /

46/ 47/ 48/

49/ 50/ 51/

52/ 53/ 54/

55/

LA Tridek kvina numero je 2007/12/10
[Mesaĝo] Saluton de PSE

La mondo rapide ŝanĝiĝas.. sed nia normalra ĉiu taga vivo ne tiel ŝaĝiĝas.. Irantaj tagoj iru, vonontaj tagoj venu ! Ankoraŭ restas multe da sekundoj en 2007, baldaŭ denove devigataj tagoj venos. Mi sendas vin gustumi Pacan Tagon, kiu ankoraŭ restas.

Unue, mi pardonas vin, kvankam ni volis regule eldoni ret-gazeton "La Solidreco", sed pro la okupiteco kelkfoje nuliĝis, toin mi pardonas. Sed dank' al via interesiĝo, nia elpensado pli profundiĝis. kaj krome koncero al artikoloj, diversaj sciaj movadoj estis eldoniĝita per helpo de niaj kamaradoj, tion mi dankas.

Due, mi anocas vin, en Korio ne tiel estas esperantisoj, sed nuna stuacio iom ŝanĝiĝis. Solidarante kun aliaj sociaj organizaĵoj ni renkontis ilin, Renkontante kun ili ni informis pri la Esperanto kaj nia movado, ili fariĝis bonhelpanto,kunlaboranto de Esperanto.

Regule farante niaj kunsidoj kaj agadoj, ni formis bonatmosferon en nia scia, politia movado. Precipe en Multituda Reta Centro(MRC) okazis Esperanto-Kurso ekde Junio de 2006. Paz respondis kurson kaj poste Lud kaj Graco daure respondis la kurson.

Pro tiaj procesoj cirkau 40~50 esperantistoj estis formigita gis nun en MRC. kaj baldaŭ ni okazos kunloĝadon ( pasinta numero anoncita) en lernejo Mari, en kiu ni lanĉos HKMKN-n por homaranisma komunlingvo kontrau novliberalisma kapitalismo.

Trie, mi volas vin solidariĝi ne nur Esperanto, sed ankaŭ viaj movadoj, en kiu multaj progresaj grupoj kaj movadoj. APWS (Asia Pacific Workers Solidarity) Links Korea, Korean Progressive Labor Network Center( http://nodong.net/ ) ,KASAMMAKO ( Alliance of Filipino Migrants Communities in Korea) MIGRANTE International , nun ni solidariĝis per nia movado, sed ili ankoraŭ ne akceptis nian lingvon oficiale, nur per la movadoj estas bezonata de kelke da emantoj. Kaj ni ĉiam intencas ke la solidareco disvolviĝu internaciece.

Membroj de PSE konsistas el pacamataj esperantistoj kaj subtenantoj de Esperanto, kiuj aprobas kaj klopodas en la tempo Esperanto-movado denove devas naskigi al alternativa movado kaj kun interpopola movado ne sur lingva intelekta posedaĵo de individuoj.

Ni, PSE pensas ke Espperanto- movado ankaŭ postulas novan vojon, tion, eĉ ĝi estas malgranda, ni foros kun vi.

 

Kara(Koreio ) / kara12345@gmail.com
[Artikolo] Miaj Tabuoj

 

 

  La vorto 'Tabuo' kvankam estas la produktaĵo de antikva periodo de homaro, tamen ĝi elmontras potencon, eĉ en la plejalte evoluita scienca periodo kiel nuntempo. Homoj havas tabuojn multajn aŭ malmultajn kaj ankaŭ mi havas kelkajn tabuojn iom malsamajn de la aliaj kiel laboristo kaj internaciisto.

  Mi klopodas aŭ ne uzi aŭ ne aĉeti varojn kaj produktaĵojn de transnaciaj entreprenoj, kiuj nur celas profitojn tute ne kalkulante sociajn kontribuojn, sed nur ekspluatante laboristojn kaj popolamasojn. Jen estas kelkaj ekzemploj.

  Mi tute ne manĝas kaj drinkas Big Mac, CoCa Cola, neniam aĉetas kaj uzas la produktaĵojn de Samsung. Kial?

  Mi kaj miaj samtempuloj(ankaŭ, inkluzive antaŭuloj) estis edukitaj en lernejoj, ke Usono estas la pacprotektanto kaj sanga alianco, kiu ĉiam klopodas gardi mondan pacon kaj sekurigas SudKoreion kontraŭ la minaco de la komunisma NordKoreio.

Sed kiam mi pli maturiĝas, tiam mi pli certiĝas, ke la enhavoj, kiujn mi lernis en lernejoj pri Usono estas ne veraj. kaj finfine en la univ., mi sciiĝis, ke Usono estas nek sanga alianco nek pacdefendanto, sed kontraŭe estas ĉefrolanto de internaciaj malbonfaroj en multaj okazoj. Kaj Big Mac, CoCa Cola, kiel du el ĝiaj reprezentantaj entreprenoj, ekspluatas laboristojn kaj popolamasojn de minoritataj ŝtatoj en ekonomia kampo.

  

Do, Mi neniam manĝis Bic Mac kaj Coca Cola-ojn kiam mi komprenis, ke la celoj de la rezido de Usona Armeo en SudKoreio ne estas garantiigi sekurecon kaj demokration, sed estas garantiigi la profitojn de Usono en SK kaj NordOrienta Azio, forte postulante al sudkorea registaro plenumi siajn ordonojn, kiuj havas neniajn rilatojn kun mondpaco, ekz ekspedi taĉmenton al Vietnamio, Afganio kaj Irako * .

  Samsung estas unu el mondfamaj entreprenoj de SudKoreio, kiu produktas duonkonduktanton, man-telefonon, elektronikaĵojn ktp. Ĝi havas kelkdekajn kompanio-branĉojn tra la tuta mondo. sed Samsung havas la plej grandan malbonaĵon denaske.

Ĝi tute ne aprobas fari sindikaton en sia entrepreno. tio estas la neŝanĝebla kredo de S-ro I BjongĈeol, fondinto de Samsung.

  

Tiu ĉi entrepreno jam vivis ĉ. 80jarojn, sed bedaŭrinde neniam estis sindikato. Tio ne signifas, ke laboristoj de Samsung ne volis organizi sindikaton. Fakte, multfoje, laboristoj de Samsung klopodis organizi sindikaton, sed ĉiam iliaj klopodoj estis frakasitaj per malhelpoj de la entrepreno. La entrepreno aŭ subaĉetas aŭ perforte aĉetas laboristojn, kiuj preparas organizi sindikaton kaj ofte laboristoj estas postsekvataj, eĉ izoligitaj perforte por malhelpi kunvenon de laboristoj.

 Malgraŭ tia malhelpo se ilia klopodo malsukcesos, ili eĉ subaĉetas koncernajn oficistojn de registaro. Ĉefoj de la entrepreno regule donas monon al koncernaj ofcistoj de registaro por todrdigi laŭ leĝan permeson de sindikato.

  Eĉ en 21c, Samsung havas kaj uzas 20c-an pens- kaj ag-manierojn.

 Mi, do, laboristo portempe dungata, trovis kialon enlistigi Samsung en mia tabua listo. Tio ĉi estas mia batalmaniero minimuma kontraŭ al kapitalistoj en reala vivo.

*Vjetnamo: De 1964 ĝis 1973 jaro dum 8 jaroj, entute pli ol 0.3 milionoj da sudkoreaj junuloj vole nevole ĉeestis la usonan invadmiliton kontaraŭ Vjetnamo kaj masakraĉis senkulpajn popolamasojn.

*Afganio: De 2002 ĝis nun. taĉmentoj de medicino kaj konstruado.

*Irako: de 2004 ĝis nun. ĉ. 3000 soldatoj.

Dekmi(Koreio) / p1891@yahoo.co.kr

[Historio] La mallonga vivo kaj malfondiĝo de la JinBo partio

 

 

  La JinBo Partio ekzistis malpli ol 2 kaj duon jarojn eĉ inkluzive ĝia prepara periodo. Ĝi ankaŭ malsukcesis amasigi ĉiujn aliajn fortojn progresemajn sub sia nomo, sed ĝia influo al la sekvonta korea progresema politiko estas ne malgranda. Ĉi tie, rememoros ĝiajn politikajn platformon, agadon ktp.

  La Partio celis socialan demokratismon, kiu enhavas egalrajtecan demokratismon en politika kaj socia kampoj kaj planan demokratismon en ekonomia kampo.

La egalrajteca demokratismo estas ververa demokratismo, kiu garantias liberon de plejpartaj popolamasoj. Pri tiu ĉi punkto, ĝi malsamas kontraŭ al la libera demokratismo, kiu nur garantias la liberon de malmultegaj potenchavuloj.

  Por realigi la egalrajtecan demokratismon, la Partio prenis parlamentan vojon, kiu celas laŭgradan ŝanĝiĝon de socio anstataŭ revolucio perforta. alidire, la partio planis celi tipecan socialdemokratismon de Okcidenta Eŭropo. kaj por reale praktikigi la egalrajtecan demokratismon, la partio insistis parlamentan sistemon en politiko anstataŭ prezidenta sistemo, kiu facilas inklini diktatorecon per unu homo.  

 La politiko por la unuiĝo de ambaŭ koreioj, la partio prenis la pacunuiĝan politikon kontraŭ la perforta unuiĝa politiko de sudkorea registaro kaj la reganta partio. Sed tiu ĉi pacunuiĝa politiko de la Partio, poste fariĝis la ĉefa kialo de atako kaj subpremo al la partio mem pere de la reakcia registaro de SudKoreio.

  Multaj homoj aliĝis al la partio el diversaj tavoloj pro la malamo kontraŭ la diktatoreca politiko de Lee SeungMan kaj malkompetenteco de aliaj opoziciaj partioj. Samtempe, la individua karismo de Ĝo BongAm, ĉefo de la partio, allogis multajn homojn, kiuj ne povis trovi kredindajn politikajn fortojn.

  La JinBo partio posedis pli bonajn kondiĉojn ol aliaj politikaj fortoj ekz. konsisto de membroj, subteno de popolamasoj, politikoj ktp. sed ĝi povis ekzisti tre mallonge pro subaj kaŭzoj.

  Unue, surprizite de la rapida progreso de la partio, Lee SeungMan kaj liaj pupa registaro kaj reganta partio subpremis perforte la partion ĉiamaniere. kaj la plej utila maniero estis propagandi la partion kiel komunista partio.

Precipe la pacunuiĝa politiko de la partio kaŭzis la atakon de dekstraj registaro kaj aliaj opoziciaj partioj. samtempe policoj perforte kunligis la agadojn de la partio kun spionoj de NordKoreio. Fine, Ĝo BongAm kaj kelkaj ĉefaj gvidantoj de la partio estis arestitaj je falsa nomo de krimo pro spionado por NordKoreio kaj kodamnitaj je morto de pupa kortumo kaj finis vivojn.

  Due, ekzistis arda disiĝo inter grupoj kaj individuoj de la maldekstraj. Ĉiam ekzistis kolizioj inter ia ajn organizoj aŭ dekstraj aŭ maldekstraj. Sed bedaŭrinde, la kolizioj inter progresemaj politikistoj de SudKoreio en 1950 jaroj estis tro granda.

Ili ofte uzis malavantaĝojn de aliaj sekcioj por pli grandigi la forton de siaj sekcioj kaj ĉi tiaj interbataloj donis malbonajn impresojn al popolamasoj pri la tuta progresema kampo kaj kompreneble malfortigis solidarecon inter si mem. 

  Trie, nerektan permeson de usona registaro pri la subpremo de sudkorea registaro kontraŭ la JinBo partio.

Kvakam la oficialaj dokumentoj, kio konfirmigas, ke Usono subtenis la subpremadon al la JinBo partio de sudkorea registaro, ankoraŭ ne estas trovitaj, sed la agamaniero de Usono.

Ekde la sendependiĝo de Koreio elsub la kolonia situacio de japana mperio ĝis la malfondiĝo de la partio, povas sugesti, ke usona registaro minimume permesis la kontraŭ leĝan subpremadon de sudkorea registaro kontraŭ la partio.Ĉar Usono ege volis havi fortegan pupan registaron, kiu sekvos la kontraŭ komunisman politikon en korea duoninsulo.

  La formorto de Ĝo BongAm kaj senĉesaj atakoj de sudkorea registaro al la partio rapidigis ĝian malfondiĝon. Kvankam la JinBo partio vivis ege mallonge kaj ĝia agado ankaŭ estis multaj limoj sed ĝiaj mallonga vivo kaj limigita agado restigis grandan signifon al la poste venonta movado por la progresema partio. 

 

Dekmi(Koreio) / p1891@yahoo.co.kr
   
Se vi ne volas supran artikolon aŭ volas rekomendi amikojn, b.v klaku ĉi tie, sendu vian retadreson kaj la aliajn.