Pasintaj N/o:


01/ 02 / 03 /

04 / 05 / 06 /

07 / 08 / 09 /

10 / 11 / 12 /

13 / 14 / 15 /

16 / 17 / 18 /

19 / 20 / 21 /

22 / 23 / 24 /

25 / 26 / 27 /

28 / 29 / 30 /

31 / 32 / 33 /

34 / 35 / 36 /

37 / 38 / 39 /

40 / 41 / 42 /

43/ 44/ 45 /

46/ 47/ 48/

49/ 50/ 51/

52/ 53/ 54/

55/

LA Du dek uaua numero je 2006/03/02

[Novaĵo] Kunsido kaj Ago pri la pacmovado

En la 28a-ĝis la 29a de feb. en la malgranda urbmaro Ulĝin okazis la kunsido, kiu estas tre fora distanco en Koreio, sed tamen pacativistoj volonte partoprenis tiu loko por diskuti siajn spertojn kaj pacagoj.

Kvankam ni diskutis dum la noko, jam multefoje ni kunsidis rete pri sia pensmaniero, por ke popolaroj disemigu la pac-movadon. Sekvanta tago en malgranda urbo nature fariĝis pac-ago antaŭ la strato en urbcentro, temis pri kontraŭ Irakamilto kaj ni sendu al Irako " Panojn kaj medikamentaĵojn Anstataŭ Pafiloj". Sur la stato, pasantaj malgrandaj urbanoj kunsentis nian opinion por la paco eĉ la urbo estis la plej unu el la konservativaj urboj.

Post la ago, ni promenadis por tagmanĝi ĉe belega marklifo. Tre agrabla pejzaĝo kaj sampensantaj kamaradoj dum la mallonga tempo ni profunde konatiĝis, sed bedaŭrinde ni adiaŭis rigardante maron.


Kara(Koreio ) / kara12345@gmail.com

[Novaĵo] Vi kudru, prezentu al amatino kaj via edzino.

 

 

Solidareco de Sangafratino, kiu movadas por virina sano kaj medio,en kunsido prezentas simplajn kaj diversajn anstatauan fiziologian bandon, pri kiu ĉeestantoj rekte povas fari ĝin kaj kudri. 

Virinoj, kiu forjektas multe da neputriĝintaĵoj ĉiu monate, tiu farigos ricevi malbonajn mediojn estontece, kaj tra la masoproduktaj fiziologiaj bandoj de gigantaj monopolaj entreprenoj gajnis gradajn profitojn, kaj en ĝi oni ne facile povas vidi mekanismon, kiu estas moviĝanta en vira centro, precipe tiaj ekonomiaj sistemoj administras korpojn de viroj kaj estas enkaŝintaj malegalaj mondkomercoj, produkinta kotono de la triaj modaj kamparanoj.

Oni povas konscii la problemon per unu sistemo. Kiam vi malfermu pordon anstatauxa fiziolgia bando trans la unu foja fiziologia bando, vi povas transiri obstaklon unu post unu. 

<produkta procezo><finaj aĵoj>

Viroj, vi povu kudri facile ĝin, kiu prezentu al amatino kaj via edzino.

Se vi ne povas kompreni, bv. serĉi malsuplan hejmpaĝon, tamen bedaŭrinde en tie skribita de Korea litero.

http://bloodsisters.or.kr/

 

Kara(Koreio) / kara12345@gmail.com

[Artikolo] klasoj eĉ en laborista klaso ?

En SudKoreio ekkomencis dividiĝi la laborista klaso du tavolojn, nomata regule dungitaj kaj portempe dungitaj laboristoj. kaj pro ĝia rezulto, laborista klaso jam ne plu estas unuopa revolucieca klaso, kiu kontraŭas la subpremadon de kapitalistoj sed malfeliĉe kontrauxstaras inter si, precipe pro la sinteno de laboristoj regule dungitaj al la portempe dungitaj.

   Ne malmultaj diras, ke laborista klaso jam ne estas la unuopa kaj la regule dungitaj tagon post tago fariĝas aktiva helpanto de kapitalistoj por garantii siajn profitojn, kiuj estis forprenitaj ekspluatante la portempe dungitajn.

   la portempe dungitaj rapidege kreskiĝis depost la ekonomia krizo, kiu atakis SudKoreion en 1997, korea registaro kaj kapitalistoj enkondukis nov-liberalisman politikon kaj pli faciligis maldungigon de laboristoj postulataj de kapitalistaj ŝtatoj, kiuj estas grandaj akcihavantoj de IMF.

   Registaro kaj kapitalistoj garantiante minimuman profiton kaj dungecon daŭran de la regule dungitaj kaj kompreneble ili postulis koncedon de partaj laboristoj, t.e. portempe dungitaj. la regule dungitaj konsentis tiun ĉi aĉan proponon kaj manenmane kun kapitalistoj kaj registaro subpremas la portempe dungitajn.

   Laŭ statistiko, la portempe dungitaj nuntempe jam superis pli ol 50% en ĉiuj laboristoj. sed ilia enspezo malsuperas ĉ. 60% de la regule dungitaj kaj iliaj

laborkondiĉoj estas ege danĝeraj. kompreneble ili estas ekster diversaj sociaj asekuroj.

   Kaj ĝia indigno estis esprimita en la voĉdono de parlamentano en la 26a de oktobro 2005. unu parlamentano de la Demokratia Laborista Partio perdis sian parlamentancon per la malamikeca verdikto de konservativa kortumo.

La elekto-distrikto estas la plej amasiĝita distrikto de laboristoj en SudKoreio. plejpartaj voĉdonantoj konsistas el laboristoj kaj liaj koncernatoj. konkuris du fortaj kaj tute malsamaj kandidatoj unu el plej konservativa partio, kiu proparolas la profiton de dekstruloj kaj kapitalistoj kaj la alia el la Demokratia Laborista partio, kiu proparolas laboristojn kaj popolamasojn. precipe la kandidato de la DLP estis la eksĉefo de unu el plel grandaj laborsindikatoj demokratiaj.

   Sed bedaŭrinde, voĉdonantoj, multaj el ili estis la portempe dungitaj, ne voĉdonis al la kandidato de la DLP. ĉar ili pensis, ke la kandidato de la DLP ne proparolas la portempe dungitajn sed nur proparolas la regule dungitajn.

   La voĉdonrezulto estis malvenko de la kandidato de DLP. ne malmultaj laboristoj ne subtenis la reprezentanton de laboristo. ĝi signifas, ke laboristoj jam ne plu estas unuopa revolucieca klaso.

   Lagon post tago fortiĝas la subpremo de kapitalistoj al laboristoj sed bedaŭrinde solidareco kaj unuiĝeco de laboristoj malfortiĝas eĉ kreviĝas. kaj inter laboristoj kreskas diversajn tavolojn kaj malkredas unuj al la aliaj.

   Kia estas la situacio de laboristoj en aliaj jam evoluintaj landoj ekonomie, kiuj jam spertis samajn malpacojn inter laboristoj ?

 

Dekmil(Koreio ) / p1891@yahoo.co.kr

[Artikolo] Sinbruligo por justeco al vjetnama popolo

Sinbruligo por justeco al vjetnama popolo

(la lastaj du tagoj de Jui Ĉunosin)

Inter la esperantistoj de la mondo, kiuj partoprenis en batalo kontrau la invada milito lanĉita de Usono al Vjetnmaio, kaj kiuj subtenas la vjetnaman popolon, vidiĝas multaj brilaj modeloj emociaj. Sekvante la sinbruligon de usona esperantistino, sinjorino Alice Herg en Detroiten la 16-a de marto de 1965, la 11-an de novembro de 1967, okazis la evento pri japana esperantisto Jui Ĉunosin. Sube estos konciza priskribo pri vivo kaj precipe pri la lastaj du tagoj de lia vivo.

La 11-an de oktobro en jaro 1894, Jui Ĉunosin naskiĝis en Hukuoka. Li estas filo de komercisto. En marto de 1919, li diplomiĝis en fako pri elektra kampo de Industria Teknika Supera Lernejo Kura Mae. (nuntempe ĝi estas Tokia Universitato pri Industria Tekniko) en 1921, li starigis sian familion kun instruistino Izaua Sizu.

Ankaŭ en la jaro 1921, li komencis lerni Esperanton. Du jarojn poste, nome en 1923, li unuafoje partoprenis en kongreso de Esperanto, la 12-a Japana Kongreso de Esperanto okazinta en Sendai, kaj li estis elektita kiel estrarano de la Japana Esperanto-Instituto. Depost tio, kie aj li laboris, kion ajn li faris, li ĉiam dediĉis sian fervoron al laboro de la instituto kaj al disvastigo de Esperanto.

Li spertis multajn profesiojn: elektroteknikisto, lignaĵisto, funkciigisto de vendejo de malgrandaj lignaĵoj, laboranto en radiostacio, ktp.

Li partoprenis en establo de la Esperanto-asocio en Nagja (1932). Post unu jaro, li gvidis la Esperanto-asocion en la provincoj Hokusei, Jokkaici, Kuuana, Mieken. En 1956 li aliĝis al la Mondpaca Esperantista Movado (MEM).

En la jaro 1965, la Universala Kongreso de Esperanto okazis en Japanio. Sinjoro Jui Ĉunosin partoprenis en ĝi tiel aktive, kiel unu speciala laboranto: li servis en giĉeto de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) dum la kongreso. Post unu jaro li gvidis la junajn membrojn de la folio de JEI en Jokohama.

Laŭ sinjoro Jui Ĉunosin, la tiama progresema japano devas partopreni en du aferoj: opono kontraŭ ripeto de la terura katastrofo de la atombomba bambardo en Hiroŝima, kaj opono kontrau la agreso al Vjetnamio fare de Usono.

Je la unua afero, sinjoro Jui Ĉunosin partoprenis en tradukado de la libro 밮iktimoj de la atombombo al Esperanto.

Je la afero pri Vjetnamio, li partoprenis en mitingo postulante al Usono retiriĝi el Vjetnamio. Li verkis artikolon al la Esperanta ĵurnalo 밣aco al Vjetnamio, kaj kontribuis en tradukado de la vjetnama libro 밪ennumera kanonisto al japana lingvo.

Sed sinjoro Jui Cunosin ankorau volis fari plian aferon por la brava kaj nesubigebla vjetnama popolo. Li jam pensis multe, kiam li skribis protestan leteron al usona prezidento Lyndon Johnson.


Xin Zhu(Ĉinio)/ zhuzhuxinxin@gmail.com

[Historio]  La Historio de la Progresema Partio de SudKoreio

 

 

La 15an de aprilo 2004 estis historieca turnopunkto en la sudkorea politika historio. La Demokrata Labora Partio, kiu proparolas laboristojn, kamparanojn kaj aliajn ĉiujn popolamasojn, finfine havigis siajn sidlokojn en la parlamento. ĝi signifas, ke sudkoreaj popolamasoj ankaŭ havas siajn proparolantojn en la parlamento depost la fondiĝo de SudKoreio 1948.

  La movado, kiu celas fondigi progreseman partion kaj sendi siajn proparolantojn al la parlamento, kompreneble ekiĝis ekde la fondiĝo de SudKoreio. ne malmultaj maldekstruloj aktivis por fondigi progreseman partion en la komencaj jaroj sed Usono, kiu preskaŭ perfekte kontrolis sudkorean registaron politike kaj ekonomie ne volis la ekziston kaj aktivan movadon de iu ajna progresema partio en SudKoreio ĉar korea duoninsulo jam fariĝis la intensa batalejo de la malvarma milito inter Sovetio kaj Usono. sub la subteno de usona registaro, sudkoreaj registaroj perforte, kontraŭ leĝe kaj uzinte kontraŭ komunismajn politikojn subpremegis preskaŭ ĉia specajn progresemajn movadojn kaj tia ĉi situacio daŭriĝis ĝis antaŭ la eksplodo de la 5.18 Gŭang Ĵu Popola Batalo en 1980.

  La 5.18 Gŭang Ĵu Popola Batalo ŝanĝigis multajn de sudkorea socio. en ĉiuj partoj de la socio senĉese eksplodis novajn postulojn, kiuj precipe postulis demokratecon en politiko. laboristoj kaj popolamasoj esperis ekhavi sian reprezentanton en parlamento kaj ili diversmaniere provis fondi partion sed konservativaj politikistoj malhelpis farinte diversajn leĝajn limigojn kaj ideologie atakis kaj aldone ordinaraj civitanoj ankaŭ ne komprenis pro la longa kontraŭ komunisma edukado.

  Pasis 20 jaroj denove. dank' al senĉesaj klopodo kaj batalo, civitanoj iom post iom kaj tagon post tago komprenis la klopodon fondi progreseman partion kaj mem sentis ĝian necesecon. kaj fine en la 15a de aprilo 2004, 10 reprezentatoj de laboristoj, kamparanoj kaj aliaj subpremegataj popoloj majeste staris en la parlamento.

  Mi prezentos la historion de la movado fondi progreseman partion en SudKoreio ĉ. 10 fojojn kaj atendas kritikojn kaj interesojn de vi.

Dekmil(Koreio ) / p1891@yahoo.co.kr
   
Se vi ne volas supran artikolon aŭ volas rekomendi amikojn, b.v klaku ĉi tie, sendu vian retadreson kaj la aliajn.