Pasintaj N/o:


01/ 02 / 03 /

04 / 05 / 06 /

07 / 08 / 09 /

10 / 11 / 12 /

13 / 14 / 15 /

16 / 17 / 18 /

19 / 20 / 21 /

22 / 23 / 24 /

25 / 26 / 27 /

28 / 29 / 30 /

31 / 32 / 33 /

34 / 35 / 36 /

37 / 38 / 39 /

40 / 41 / 42 /

43/ 44/ 45 /

46/ 47/ 48/

49/ 50/ 51/

52/ 53/ 54/

55/

la Deksea numero je 2005/8/5

[Poemo] La mondo de Sen-patrioto

 

Kwon Jungsaeng

 

En la mondo, ia-ajnaj landandoj

se patriotoj ne estus

la mondo estus pacema

junuloj por siaj landoj

por samlandanoj

ne irus al militejo kun surŝultrigi pafilojn

ne farus e ĉx kanonojn

ne farus eĉ tankojn

ne farus eĉ nukleajn armilojn

eĉ la obligacio de nacia defendo

ne estos eĉ iu simila al militekzercadejo

tial

patrinoj pro milito gefilojn

ne devos perdi

junuloj

amos floron kaj

amos intimulon kaj

amos naturon kaj

amos ĉielarkon kaj

ĉiuj junuloj en ĉi-mondo

se absolute neniel fariĝos patriotoj

indulgos pli multajn aferojn kaj

vivos amante ilin

la mondo estos bela kaj

varma

--------------------------------------------------------------------

[Klarigo pri poeto]

Sinjoro Kwon jungsaeng estas fabel-verkisto en Koreio.

Kwon naskiĝis en la getto en Tokio je 1937 jaro.

Ĉiam li vivas mizeran vivon, sed esprimas sian amon en la verkaĵoj de la mondo forlasita kaj fremdigita.

- La Poemo estas tradukita de Paz -

 

Unue, mi dankas al bonkoraj kamaradaj konsolantoj pro la kunhelpo, kiuj ege helpis min kuraĝigi kaj daŭrigi " La Solidareco"-n. Ni denove dankas al nia Kamarado TAHIRA Masako kaj Petik Jnos. Kvankam la lingvonivelo kaj la formo de nia ret-gazetoj " La Solidareco" estas nur simplaj, ni ĝojas kaj fieras, ke malgraŭ eraroj de la artikoloj, la legantoj de " La Solidareco" pli kaj pli interesiĝis kaj solidarecplene kuraĝigadis nian etan movadojn. Ni sendas pacan saluton al ili, precipe Viola, Daisin, YAMAMOTO Sintaroo , Tetu Makino MARKOV Vinko,Farukuoye Helga, Jakvo Schram el SAT-anoj kiuj solidare helpis nin por diversaj flankoj.

Mi ĉiam atendas kritikon vian kaj kunlaboron por Esperanta Movado.

 


Kara(Koreio ) / kara12345@nate.com
[Novaĵo] La maro mem estas vivo

- Mi renkontis kun homoj kiuj ŝirmas marskon de marbordo.

De la 6a tago ĝis la 15a de Julio en la jaro 2005, la evento <Paran 2005>okazis kiu estas viva kaj paca rondvizitado.

Ĝia temo estas "Ni rakontu esperon en dolora tero!". En <Paran 2005>, aliĝuloj sentas valoron de 'vivo kaj paco' veturante Pyeongtaek-Buan-Yeongkwang-Namwon-Hamyang-Busan-Yangsan en Koreio.

Mi partoprenis ĉe evento de Saemanguem(urbeto Buan) en itinero de Paran de la 9a ĝis la 10a matene. Mi aŭdis rakonton de loĝantoj en senceremonia konversacio ĝis malfrua nokto. La loĝantoj diris al ni tre tuŝantajn rakontojn.

Sinjoro Ko Eunsik parolis kiel sube, kiu estas loĝanto de insulo 'Gyehwado' en Saemanguem regiono.

"Komence mi postulis garantii rajton de ekzistado kiel fiŝikaptisto. Tiam mi ankoraŭ ne sciis pri maro. Sed la maro neniel estas nur lukra rimedo aŭ nur donacejo de provizaĵoj. Mi sentis ke se la maro ne ekzistus, ni ne subtenus vivadon. Mi konsciis baraktante por ŝirmi Saemanguem ke la maro estas mem vivo."

Sinjoro Ko havas karesnomon kiel 'Aglo 3 Frato' kun S-ro Oh jonghwan kaj Kim jongdeok, kio signifas ŝirmulojn pri insulo 'Gyehwado'. Ili estas gvidantaj lernejon 'Gre' pri Saemanguem marsko.   

En Saemanguem nun Korea registaro grandaskale elmarigas la teron kiel konstruado de nacia politiko. Kaŭzo de la konstruado estas ke ni devas rezervi farmbienon por multigi produkto-kvanton de la rizo. 

Insulo Gyehwado marsko okupas 8% en Korea marsko de marbordo, kaj 65% en gubernio Jeonlabukdo. 371 alispecaj vivaĵoj(kraboj, konkuloj, planktonoj, ktp...) estas loĝantaj en Saemanguem marsko, kie estas trezorejo de ekosistemo kaj frajejo de fiŝoj. Do tie multevaloras ekologie. Sed registaro perforte estas blokanta marakvon por konstruado, tial fiŝoj-provizoj estas malpliiĝantaj videblige.

Cetere antaŭe la lago 'Sihwaho' ĉirkaŭ urbeto Ansan en Koreio putris, kie mi loĝas. Pro tio registaro rekonis malsukceson de konstruado, kaj forlasis ŝanĝi marakvon kiel dolĉan akvon. Nun la akvo en Saemangeum ankaŭ estas putranta. Registaro ekspluatas per da mono de kelkaj bilionoj ŭno, tamen konsidero ne estas pri la kondiĉoj de la vivo por futuraj generacioj.

Mi paŝis marskon kaj marbordan vojon kun aliaj homoj matene en la 10a tago de Julio. Mi estis vidanta ke pramŝipo kaj fiŝo 'Zangdungeo' pendiĝas ĉe ŝtipo kiel la totemstango. Sekve mi sentis urĝece kunbatali por ŝirmi naturon kaj rajton de loĝanoj en ĉi tie. Mi konfidiĝas ke ŝirmi tian lokon egalas ŝirmi esperon.

 

Paz(Koreio ) / paze23@gmail.com
Lernado de Ĝirafa lingvo

Lernado de Ĝirafa lingvo - verkita de Aĉim ( Pacmovadanto de La Solidareco de Paca homa rajto )

Antaŭparolo


Tiu ĉi lingva metodo estis verkita D-ro Marshall B. Rosenberg,

kiu estis membro de CNVC(The Center for Nonviolent Communication).

Kvankam mi devas uzi la nomon "Neperforta Komunikada lingvo",

sed mi preferas la nomon "alian, ĝi estas "Ĝirafa lingvo "

Unue, gravas uzi la Ĝirafan lingvon en jenaj 4 principoj,

kiuj devas kore konigi por ebligi la interparolon el koro unu la aliajn.

1.Observadon

Ne laŭ sia volo, la situacio devas observadi neŭtrale.

: Rekte vidi, ne farinte takson pri kio ĝi okazis reale en iu situacio.

ex) Observado - " Antaŭ la fino de mia parolado, kiam vi malŝaltis la telefonon."

taksado - "kiam vi agas malĝentile............."


2. Sento

Super menciita situacio, kiam ni sentas ĝin, ni devas esprimi, evidentan kialon,

nuna sento gravas. Iutempe ni parolas "senti", tamen tio, estas

pli bone ke ni povus eviti "kritikan paroladon".


3. Bezono, Volo : Niaj ĉiuj sentoj estas ligitaj kun iu volo de nia interna flanko.

Tiuj ĉi voloj ĝeneralas por ĉiuj, fonto de nia spirita vivo. 

Por vivi sane kaj feliĉe, ĉe ni estas kontentigaj iuj voloj kaj bezonoj.

Ĉi Volo estas ĉiuj, kaj Bezono estas pluraj tavoloj, bezoni korpan vivon,

kaj estas animaĵoj, spiritaĵoj.

Ni, preskaŭ ĉiuj homoj ne lernis pensadaĵon laŭ la flankoj de bezono kaj voloj , kaj kiam la volo ne kontentiĝis, ĉiam ni turnis respondecojn al tio ni jam alkutimiĝis.

Ni faras aliajn homojn kritiki, komdamni, analizi, kio estas turn-esprimo de sia volo kaj bezono. Precipe kiam ni sentis fortan elvokon, vere gavas kompreniĝo ke la kialo de volo evidente kontentigas pri ĝi aŭ ne.

Kaj ju pli ni rekte konektiĝas al volo kreskigantan senton des pli la

ebleco kreskigas de tiu volo kontentigita, tamen tiuj estas malfacilaj en

la cirkonstanco kiu kritike vidas rekonante siajn volojn kaj esprimojn.

Precipe la virinoj , kiuj prizorgis alian, estas pli malfacilaj, kiuj sociigaj de "bezon-ignoro" .


4. Peto, Postulo

Nian vivon pli riĉe, bezonaĵon petas pozitive kaj pli konkrete peti parolo

Petado estas daŭrapeto kaj agpeto. ne interrompiĝante por la simpatianta fluaparolado ni bezonas uzegi daŭrapeton.

Jena ekz. " kiel vi pensas, kiam mi parolas tiajn?" Tiam, kiam..... ?"

Kiel vi sentas..? ktp.

 

<Rakonto pri eta birdo>

Azteka mito el Meksikio.

Iam en antikvaj tempoj iu monto ekfajregis. Ĉiuj animaloj, surprizitaj, forkuris.

Forfluganta otuso vidis etan birdon flugi al la fajrejo. La birdeto daŭre

aspergis la fajrejon, ĵetante el sia beko pogute akvon prenitan el rivero.

La otuso demandis ĝin: "Ĉu vi estas freneza?"

La birdeto respondis: "Kvankam mi estas eta, mi faros kion mi povas?

Aŭdinte ĉi tion, la otuso kaj aliaj bestoj kapablis estingi la fajregon kunlaborante.

Vere la esperanta vivo signifas fari mian vivon ĝoja kaj feliĉa. Pro tio

ne nur mi kaj la ĉirkaŭaj uloj, sed ankaŭ ĉiuj mondanoj , animaloj,

plantoj kaj ĉiuj ekzistaĵoj devas fariĝi ĝojaj kaj feliĉaj, kaj mi

volonte dividas mian ĝojon kun ili. Eĉ se la parolado per neperforta

lingvo estas nematura, nelerta, mi klopodas lerni bonŝancon, kio

konsistas el la disdonado de metodo.

<Kiel ni parolu ĝirafan lingvon? >
Kara(Koreio ) / kara12345@nate.com
CXU JAPANOJ POVAS FIERI SEN SINKRITIKO SUR LA MILITO D'AGRESO?


"L'Asocio por Fari Novan Lernolibron de Historio" varbaĉas
ĝian Novan Lernolibron de Historio kiel "lernolibron kiu helpas
sanan kreskiĝon de japanaj infanoj kiel japanaj civitanoj kun
fiero kaj konscio kiuj faros aktivan rolon en interŝanĝo kun
la resto de la mondo en la 21a jarcento".

Kunlaborante kun la Liberala Demokrata Partio, l'Asocio estas
fortiganta kampanjon por ke lokaj komitatoj d'eduko adoptu ĝian
lernolibron de historio eldonitan de Huso^-sya por mezlernejoj.

La lernolibro de l'Asocio estas ricevanta pezan kritikon en
Japanio kaj en alilandoj, kaj estas plimalboniganta rilaton
inter japanoj kaj aziaj najbaroj. Ĝi estas la lernolibro kiu
malhelpas amikecan rilaton de japanoj kun la resto de la mondo.
Ni ne povas permesi ke ĉi-tiu lernolibro estos uzata de infanoj
en la 21a jarcento.

La Nova Lernolibro de Historio justigas japanan koloniismon kaj
militon d'agreso. Ĝi pentras japanan kolonian regon sur Koreio
kaj Tajvano kiel agon kiu helpis ilian evoluon. L'esprimo de la
lernolibro pri la milito d'agreso de Japanio kontraŭ Ĉinio kaj
Sud-Orientaj Aziaj landoj simple estas trakopio de tio kion la
tiama Japana Imperia Registaro insistis. Ĝi eĉ laŭdas bravan
spiriton de japanaj soldatoj kiam ĝi parolas pri heroa epopeo
de la Japana Imperia Armeo.

Ĝi vokas la fieron de japanoj, kaj montras neniom da simpatio
al pli ol 20 milionoj da azia popolo kiu estis mortigitaj dum la
japana milito d'agreso. Meti ĉi-tiun militon en la favora lumo
ebligos la saman eraron en l'estonto.

Estas nature ke ĉi-tiu okazigis kritikon en Koreio, Ĉinio, kaj
aliaj aziaj landoj. Ni devas konsideri ke ilia kritiko venas de
ilia volo por paca kaj amika rialto kun japanoj.

Reklamo d'opinio, sur la paĝo de Julio 22a de la japana
ĵurnalo Yomiuri, de koreaj figurantoj, inkluzive de
historiistoj, gvidantoj laboristaj, edukistoj, artistoj,
esprimis profundan konsideron pri lokaj komitatoj d'eduko kiuj
adoptis la Novan Lernolibron de Historio, kaj alvokis gravecon
de justa kompreno de historio por reakordiĝo, amikeco kaj paca
estonto.

Raportante l'adopton de la lernolibro en la urbo Adawara de
Gubernio Totigi, Malajzia ĵurnalo, Sin Chew Daily, esprimis
zorgon ke tio malbonigos rilaton inter japanoj kaj ĉinoj kaj
koreoj.

Kin Hee Sun, la ĉefo de la Komitato de Politiko de la Korea
Nacia Asembleo, diris: "Ni devas lerni la veron de la pasinto
por certigi l'estonton. Mi esperas ke japanoj korektos sian
pasintan eraron por ke vere amikecaj rilatoj povu stariĝi inter
japanoj kaj koreoj."

Nur per klara akcepto de la fakto ke japanoj eraris en la
pasinto kaj permeso ke japanoj nepre ne ripetos la saman eraron,
japanoj povas havi fieron en japana paca vojo kune-kun resto d'
Azio.

La Japana Konstitucio esprimas japanan decidon ke japanoj nepre
ne ripetos militon d'agreso sur la bazo de sinkritiko de la
pasinta milito d'agreso, konfirmante ke "ĉiuj popoloj havas
rajton vivi en paco". La Fundamenta Leĝo d'Eduko diras ke "
japanoj montros sian decidon kontribui al la mondo kaj bonstato
de homaro per konstruo de demokratia kaj kultureca ŝtato". Ĝi
esprimas ke realigo de ĉi-tiu decido depandas de "fundamento sur
la povo d'edukado".

Nur laŭ la principoj de la Japana Konstitucio kaj la Fundamenta
Leĝo d'Eduko japanoj povas esti membroj d'Azio kaj kun-ekzisti
kun la resto de la mondo.

Lernolibroj kiujn japanaj infanoj uzas devas helpi infanojn havi
firman rigardon de la historiaj veroj, aŭskulti voĉojn de
aliaj aziaj popoloj, kaj ricevi povon vivi kun-kune pace. Tio
estas la minimuma respondeco de japana popolo por elekti l;
lernolibrojn por infanoj por lerni la gravecon de tenado de paca
kun-ekzisto de japanoj en Azio kaj en la resto de la mondo.

----Akahata, 2005-7-24

Tetu Makino (Japanio) / Tetu.Makino@mc3.seikyou.ne.jp
[Novajio] La korupta algluiĝo de registaro kaj entreprenoj en SudKoreio

  Unu raporto de iu televida elsendejo pri la korupta algluiĝo inter politikistoj kaj kapitalistoj(precipe kelkaj el ili posedis/as ĵurnalkompaniojn)de SudKoreio atakegas potenchavantojn politikan kaj ekonomian kaj kontraŭe malesperigas ĝiajn popolamason. 

  Fakte tia ĉi abomena konkubado inter la potechavantoj ekzistis ekde la fondiĝo de SudKoreio subakve kaj ĝi nur estis la publikita sekreto kaj pere de la ĉi foja raporto finfine konfirmigis, ke ĝi estas la vero sed ne estas onidiro.  

  Multaj grandegaj kaj mezgrandaj entreprenoj de SudKoreio donis/as politikan kapitalon grandsuman al politikistoj kaj ĝiaj partioj ĉefe en la elektadoj por parlamentoj kaj prezidento.

  Sed ĉi foja raporto, kio malkovris pere de unu sonbendo, kio estis kontraŭleĝe farita pere de la inteligenta agentejo de SudKoreio, kaj ĝi entenas ŝtele subaŭditan interparoladon de du tre famaj homoj, surprizas tutan Sudkoreion. kaj jen estas ĝia enhavo:

  En 1997, S-ro Hong SokHjon * kaj S-ro I HakSu * sekrete renkontis en iu hotelo por diskuti helpmanierojn de la tiama prezidento-kandidato de regpartio, ĉar liaj politikoj estis pli favoraj al la posedantoj de gandaj entreprenoj ol la prezidento- kandidato de la opozicia partio.

Tie ili diskutis kaj kiel kaj kiom kaj al kiu transdoni kontraŭleĝe preparitan monon de SAMSUNG(ĝia sumo superas kelkmiliononjn da usonaj dolaroj).

Kaj samtempe ili lisitgis kelkajn nomojn de la altranguloj de nacia prokurorejo kiel ricevantoj de iliaj ŝmirmonoj.

  Ho Ve ! ĉefo de unu el plej influa gazetaro, kiu devas inspekti kaj kritiki la putriĝon de politikistoj kaj altranguloj de registaro, iniciative subaĉetis siajn inspektatojn per ŝmirmono ordonate de putra kapitalisto.

Kaj samtempe abomena kapitalisto kaj ĝia konfidenca sekvanto libere subaĉetas profiton tro facile anstataŭ justa konkurenco.

S-ro Hong SokHjon, neniom kalkulante sian profesian moralon kiel ĵurnalisto, iniciative helpis la kandidaton de regpartio kontraŭleĝe, kio malpermesas intervenon de ĵurnalistoj en ĉiuj elektadoj, transdonante nigran monon ordonate de S-ro I GunHi * , kaj krome sciigaĉante diversajn informojn profesie akiritajn, por malelektigi la kandidaton de opozicia partio, kiu pli progresemas ol la kandidato de regpartio.

  Tutajn socion kaj popolamason de SudKoreio ŝokis tiu raporto kaj la tuta socio unuanime postulas veran pardonpeton de koncernatoj kaj laŭleĝan punon sed la krimuloj rezistas kriante, ke la sonbendo estis kontraŭleĝe subaŭdita kaj ĝi ne havas leĝan valoron. vere senhontemuloj !

  Ĉiaokaze, tagon post tago altiĝas la postulo por puni la krimulojn sed registaro kaj prokurorejo, kelkaj el ĝiaj membroj jam subaĉetitaj de la krimuloj, ankoraŭ hezitas puni ilin. Ni ne scias ĝis kiam ili evitos aŭ rezistos la punpostulon pri la krimuloj de la tuta socio.        

  Hong SokHjon: la kuranta sudkorea ambasadoro en Usono kaj posedanto kaj eksprezidanto de Ĵungang tagĵurnalo, kiu estas la dua granda tagĵurnalo en SudKoreio.

  I HakSu: unu el la plej altranguloj de la transnacia entreprenego SAMSUNG kaj konfidenca sekvanto de S-ro I GunHi.

  I GunHi: ĉefo de la transnacia entreprenego SAMSUNG kaj la membro de IOC.


Dekmil (Koreio) / p1891@yahoo.co.kr
[Historio] La Refondigio de la ĜoSon Komunista Partio

  La tria periodo(1937-45): Japanio komencis du grandajn invadmilitojn en Ĉinio kaj Usono en tiu ĉi periodo kaj pro tio ilia perforta regado en Koreio pli krueliĝis ol antaŭe. samtempe pro samakialo, la kondiĉoj de la movado por sendependigi Koreion kaj refondigi la ĜoSon Komunista Partio.

  Sub tia ĉi kruela situacio, la refondiga movado de la GKP ankaŭ devis ŝanĝiĝi laŭ situacio malsame kiel antaŭe.

kaj ĝiaj ŝanĝoj realiĝis ĉefe en du manieroj. unue, socialistoj de Koreio klopodis organizi kontraŭ-japanan grupon de popolamaso aŭ aliĝi al laŭleĝaj grupoj de popolamaso anstataŭ organizi revoluciecan grupon de popolamaso.

Alie, organizante revoluciecan organizon de popolamaso kiel antŭe samtempe klopodis organizi kontraŭ-japanan organizon de popolamaso. sed ĝiaj konkretaj manieroj malsame realiĝis laŭ la situacioj de respektivaj regionoj.

Sed la perforta regado de Japanio al Koreio krueliĝis tagon post tago precipe post la japana subita atako al Havajo de Usono kaj pro tio preskaŭ ĉiaspecaj movadoj de koreoj devis aŭ enteriĝi aŭ sekretiĝi ĝis la malvenko de Japanio en la dua mondmilito.

  Samtempe kune kun la fino de la dua mondmilito, eniris Koreion sovetunia kaj usona armeoj. ili respektive okupis nordan kaj sudan partojn de Koreio ĉ. 3 jarojn, en tiu ĉi periodo, Sovetunio kaj Usono respektive preparis fondi la ŝtatojn, kiuj havas samajn politikajn sistemojn kiel si mem.

Kavankam korea popolamaso vere volis fondi unuiĝan sendependan registaron, sed bedaŭrinde ĝia liberiĝo estis akirita ne de si mem sed ĉefe de la fortoj de Sovetunio kaj Usono. kaj pro tio, kontraŭvole de koreaj popolanoj sed tre nature de la vidpunktoj de Sovetunio kaj Usono, fondiĝis la socialisma registaro, nome Korea Demokratia Popola Respubliko en norda parto kaj la kapitalisma registaro, nome Korea Respubliko en suda parto.

  Kvankam la refondiga movado de la GKP malsukcesis laŭ la vido je ĝiaj surfacaj celoj, t.e ĝi malsukcesis refondigi la GKP-on kaj korean revolucion, sed tamen ĝi estis preskaŭ unu sola espero de korea popolamaso, kiu suferegis senespere sub la japana militisma subpremegado pli ol 30 jarojn.

Kiam multaj kapitalistoj, bienuolj, inteligentuloj aŭ aŭdis aŭ helpis japanan perfortan subpremadon al Koreio, tiam la senĉesa kaj kuraĝa kontraŭbatalo de socialistoj kontraŭ Japanio donis grandan kaj preskaŭ nur solan esperon al korea popolamaso.

  Pro tio dum ĝia movado kvankam ekzistis ne malmultaj eraroj liniaj, principaj aŭ strategiaj sed tamen ĝia rolo dum la tuta periodo de japana militisma regado devis ĝuste taksita.


Dekmil (Koreio) / p1891@yahoo.co.kr
   
Se vi ne volas supran artikolon aŭ volas rekomendi amikojn, b.v klaku ĉi tie, sendu vian retadreson kaj la aliajn.